Fra folkeskole
til Folkehus

Vi omdanner vores gamle folkeskole i Vorupør til et funktionelt og spirende Folkehus for alle.

Fra folkeskole til Folkehus

Vi drømmer om at skabe et mødested i Vorupør. Et sted for alle. Et sted, der kan rumme de eksisterende fællesskaber og skabe plads til nye både inden- og udenfor. Et hus, hvor fællesskaber er med til at skabe autentiske, lokale kultur- og fritidsoplevelser. Et hus, der skaber arbejdspladser, og hvor der er plads til store og små private- og erhvervsarrangementer, til demokrati og foreningsliv – alt sammen med det formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo i og besøge Vorupør.

Livet i bygninger i dag

Folkehuset VØ har i dag sin konceptuelle plads i den gamle folkeskole, som i dag omtales som ‘Skolen’.
Skolen har flere funktioner i dag, og huset bl.a. byens B
orgerhus, hvor både private og offentlige arrangementer finder sted.

I Skolens ene længe findes et Fribørnehus, der med den beliggenhed giver børnene rig mulighed for udfoldelse i  naturen, da der er kort afstand til havet, klitter, strand og skov. 

I forlængelse af Børnehuset findes iværksætterhuset, Surf & Work, der danner rammen om et sprudlende fællesskab, hvor fastboende og besøgende kan arbejde fra og hvor man mødes uformelt, om det er i hverdagen over en kop kaffe i køkkenet eller til sommerfest i gården. 

Derudover er der et fitnesscenter med mulighed for selvtræning på maskiner eller holdtræning i gymnastiksalen.

Selve den gamle skolegård bliver mest brugt til større events om sommeren.

Ét samlet og samlende folkehus

Vi har en ambition om at den gamle folkeskole skal summe af mere liv, og der skal være faciliteter til at understøtte de eksisterende fællesskaber og mulighed for at skabe nye. Bygningerne bærer selvsagt præg af en ældre lukket folkeskole, der over tid er blevet tilbygget uden en større samlet plan.

Bygningerne er opdelt i tre usammenhængende bygningskroppe, hvilket er med til at funktionerne ligeledes opleves uden sammenhæng og ikke har en samhørighed og et samlende fællesskab på tværs. Bygningerne er utidssvarende, slidte og lukker sig om sig selv både ift. det visuelle ydre og ift. den dårlige indretning i form af de gamle skolelokaler der en til en har fået nye funktioner. Bygningerne er hver for sig i dag udnyttet så godt som muligt, men de gamle skolebygninger har ikke den fleksibilitet og plads, som der er efterspørgsel efter. 

Vi drømmer om at skabe ét samlet folkehus, hvor de enkeltstående bygninger bindes arkitektonisk sammen. Vi drømmer om et samlende folkehus i den forstand, at bygningerne er med til at samle forskellige målgrupper og understøtte videreudviklingen af fællesskaber.

Vi slår et stort brød op, dels fordi potentialet i bygningsmasserne er der og det taler ind i de politiske og strategiske prioriteringer for udvikling af Vorupør, dels fordi der er enorm stor opbakning i lokalsamfundet, herunder fra borger- og erhvervsforeningen. 

Vi har helt fra start i projektet haft stort fokus på inddragelse af borgere, erhvervsliv og lokalområde, så vi skaber et hus for folket, forankret i lokalsamfundet og med blik for stedets turismepotentialer, så lokale og turister får glæde af hinanden.

Læs mere om vores visioner for Folkehuset VØ ved at følge linket.