Om Skolen

Folkehuset VØ bringer endnu mere liv i lokalhistoriske rammer på den gamle skole på Vesterhavsgade i Vorupør.

Den gamle folkeskole i Vorupør

I 2015 lukkede folkeskoledriften i Vorupør. Efter en årrække med faldende elevtal, besluttede Thisted Kommune at indstille driften af skolen. Vorupør Skole blev overtaget af Erhvervsforeningen og Borgerforeningen, som sammen stiftede foreningen Vorupør i udvikling (VIU), der skulle sørge for at udnytte arealerne til gavn for lokalbefolkningen.

Skolen i Vorupør
Photo: Archive Vorupør

Livet i bygninger i dag

Ved hjælp af lokale kræfter forblev fribørnehuset i dele af bygningskomplekset, hvor både byens vuggestue og børnehave er samlet. Et projekt der udelukkende er finansieret lokalt. Fribørnehuset blev oprettet som et privat børnehus i 2015, og er normeret til 40 børn. Beliggenheden giver børnene rig mulighed for udfoldelse i en særdeles mangfoldig natur, da der er kort afstand til havet, klitter, strand og skov samt byens legeplads. Men der er ved at være trængsel og snart kan Fribørnehuset ikke imødekomme de børnefamilier, der flytter til byen.

Resten af skolen stod mere eller mindre tom indtil VIU i 2016, i samarbejde med en gruppe lokale iværksættere, satte sig for at omdanne dele af skolen til et kontorfællesskab og iværksætterhus, ved navn Surf & Work. 

Surf & Work er et iværksætterhus, der siden har dannet rammen om et sprudlende fællesskab, hvor fastboende og besøgende iværksættere kan arbejde fra.

I dag er Surf & Work blevet et samlingssted, hvor lokale og tilflyttere mødes, om det er i hverdagen over en kop kaffe i køkkenet eller til sommerfest i gården. Indirekte har Surf & Work været med til at skabe arbejdspladser, da flere iværksættere og virksomheder har fået en attraktiv mulighed for at vækste deres foretagender. På nuværende tidspunkt melder Surf & Work om fuldt hus med 35 brugere, hvilket viser efterspørgsel og understøtter behovet for udvidelse. 

Netop den udvikling har været gavnlig for byen, da der er blevet igangsat flere aktiviteter målrettet både lokale og turister, og det er med til at gøre Vorupør et attraktivt sted at bo og besøge. 

Sidenhen er et fitnesscenter åbnet i bygningen, mens resten af arealerne, herunder gymnastiksalen, hyppigt bruges som et borgerhus, hvor både private og offentlige arrangementer for byens borgere finder sted.

Borgerhuset er de lokaler, som borgere kan låne og leje til diverse arrangementer; fra fællesspisning til konfirmation. Helt lavpraktisk er det, der bliver kaldet borgerhuset faktisk det gamle sløjdlokale, et storkøkken, og nogle uudnyttet mellemgange og mindre lokaler.

Frivillig styregruppe

Bygningerne drives idag af VIU, der blev etableret af Erhvervsforeningen og Borgerforeningen. De to foreninger i byen, som repræsenterer de lokale borgere og byens erhvervsliv.

Der er blevet nedsat en styregruppe af frivillige repræsentanter fra henholdsvis Borgerforeningen, Erhvervsforeningen, Vorupør i udvikling og de nuværende brugere af huset; Fribørnehuset, Surf & Work og Sport & Fitness. En gruppe med indgående historisk kendskab til stedet og netværk i byen og Thy, blandet med tilflyttere med kreative ideer og gå-på-mod.

Styregruppen har til formål at sikre at borgere og erhvervsliv bliver involveret og hørt i projektet og det har været vigtigt at Styregruppen også har en historisk tilknytning til stedet, så den autentiske fortælling bevares og styrkes.