Folkehuset VØ
Et fyrtårn for fællesskab

Vi omdanner vores gamle folkeskole i Vorupør til et funktionelt og spirende Folkehus, til gavn for både lokale og besøgende i byen, hvor man kan mødes uanset alder, baggrund og interesser, og tage del af det fællesskab, som vi mener er utrolig vigtigt i små lokalsamfund som vores.

Et fyrtårn for fællesskab

Folkehuset VØ ligger centralt placeret i det nordvestjyske i kystbyen Vorupør. Med Folkehuset VØ drømmer vi om at skabe byens samlingssted, hvor lokale mødes, hvor tilflyttere kan etablere et netværk, og hvor turister oplever den autentiske stemning. Vi drømmer om at videreudvikle det eksisterende til at summe endnu mere af liv – hver dag, hele året. 

Vi vil med Folkehuset VØ bygge videre på de nuværende værdier om det gode liv i Thy. Den gamle skole midt i Vorupør rummer et spirende iværksættermiljø for de lokale, et børnehus der blomstrer, et fitnesscenter for de aktive og et levende medborgerhus skal transformeres så vi får skabt en ny ramme til socialt fællesskab, til kultur og kreativitet med arrangementer og værksteder, og en aktiv livsstil både inde og ude, der inspirere, og skaber et naturligt mødested for fastboere og turister.

Med sin placering Vestkysten er Vorupør en vigtig trædesten for unikke grønne og blå naturoplevelser. Fra Vorupør har du nem adgang til vand, strand, klitter, hede, skove, og smukke søer i Nationalparken Thy. Vi har givet Folkehuset VØ den metaforiske tagline ‘Det Tredje Fyrtårn’, fordi Vorupør er placeret midt mellem Hanstholm Fyr og Lodbjerg Fyr, og vi ønsker at skabe et arkitektonisk udtryk på den gamle skole, der leder tankerne over på et fyrtårn. Et fyrtårn for fællesskab.

Vorupør - En attraktiv fisker og surferby

Vorupør er et sted for folk i alle aldre, en hyggelig og fredfyldt familieby. Her bor ca. 600 indbyggere og har 10.000+ besøgende på gennemsnitlig, daglig basis i sommerhalvåret. Her ses ofte surfere på vandet hele året, og der er årlige aktiviteter og begivenheder, der tiltrækker besøgende fra oplandet.
Vorupør har det seneste årti oplevet en lille indbyggertilvækst, som tiltrækker folk fra byen, der hellere vil bo, hvor der er god plads og højt til himlen, og hvor der samtidig er grobund for iværksætteri, at få børn og være tæt på naturen.

Turisme man kan leve af og bo i hele året

Oplevelser ved naturdestinationer, såsom Vorupør, har en vis vejrafhængighed, som er med til at begrænse fordelingen af turister uden for højsæsonen. Juli og august er højsæsonmånederne for kyst- og naturturister, men ved at skabe aktiviteter som henvender sig til lokalsamfundet, skabes der liv og oplevelsesværdi, der forlænger sæsonen og gør det interessant og attraktivt at besøge destinationen uden for højsæsonen.

Det skal være værdiskabende for borgere og lokalsamfund, så vækst og udvikling sker på bæredygtig vis. Der vil være mange positive effekter af øget turisme, såsom velstand og beskæftigelse til lokalsamfundet.

Folkehuset VØ taler sig altså ind i den Nationale Strategi for Bæredygtig Vækst i Dansk Turisme med ønsket om at turisme skaber værdi for det omkringliggende samfund. Det taler ind i Udviklingsplanen for Vestkysten med henblik på at skabe attraktive oplevelsesdestinationer, og det taler ind i Udviklingsplanen for Klitmøller og Vorupør, da Folkehuset netop bliver en investering i kultur- og fritidsoplevelser, der skaber et møde mellem det autentiske lokale og den vækstskabende turisme. Vi ønsker at skabe fysiske rammer og oplevelser, der skaber synergier på tværs af fastboere og turister.

Livet i bygninger i dag​

Folkehuset VØ har i dag sin konceptuelle plads i den gamle folkeskole, som i dag omtales som ‘Skolen’.
Skolen har flere funktioner i dag, og huset bl.a. byens Borgerhus, hvor både private og offentlige arrangementer finder sted.

I Skolens ene længe findes et Fribørnehus, der med den beliggenhed giver børnene rig mulighed for udfoldelse i  naturen, da der er kort afstand til havet, klitter, strand og skov. 

I forlængelse af Børnehuset findes iværksætterhuset, Surf & Work, der danner rammen om et sprudlende fællesskab, hvor fastboende og besøgende kan arbejde fra og hvor man mødes uformelt, om det er i hverdagen over en kop kaffe i køkkenet eller til sommerfest i gården. 

Derudover er der et fitnesscenter med mulighed for selvtræning på maskiner eller holdtræning i gymnastiksalen.

Selve den gamle skolegård bliver mest brugt til større events om sommeren.

Fællesskaberne skal leve, mens vi bygger

Med et velfungerende børnehus, et fuldt booket iværksætterfællesskab, et frivillig drevet borgerhus og et velbesøgt fitness center er der allerede påvist en stor interesse for at bruge de tilbud, der er, og en efterspørgsel på både flere og mere plads. 
I dag er husets aktiviteter målrettet de personer, der i forvejen har sin gang i bygningerne. Dvs. det er ofte den samme gruppe borgere, der mødes til fællesspisning, og det er kontorlejere hos Surf & Work, der deltager i deres begivenheder.

Vi vil i højere grad skabe indhold, der inviterer endnu flere lokale til at tage del i fællesskaberne, del i demokratiske organiseringer i byen og gøre det interessant at bo i byen – hele året.

På baggrund af en række borgermøder blev det kortlagt, at borgerne drømmer om et indendørs aktivitetsprogram, der indeholder fællesspisninger, kreative workshops med strik, keramik og maling. Hvor der er kurser i design, programmering og andre digitale færdigheder, film- og spilaftener, bingo bango, teater, koncerter og meget mere. 
Borgerne drømmer om et udendørs aktivitetsprogram, der indeholder loppemarkeder, ‘farmers-market’, udendørstræning og surfskate, sommerfester, høstfester, juletræstænding og mange flere fællesskabsorienterede arrangementer. 

Vi drømmer om at skabe ét samlet folkehus, hvor de enkeltstående bygninger bindes arkitektonisk sammen. Vi drømmer om et samlende folkehus i den forstand, at bygningerne er med til at samle forskellige målgrupper og understøtte videreudviklingen af fællesskaber.

Vi slår et stort brød op, dels fordi potentialet i bygningsmasserne er der og det taler ind i de politiske og strategiske prioriteringer for udvikling af Vorupør, dels fordi der er enorm stor opbakning i lokalsamfundet, herunder fra borger- og erhvervsforeningen. Vi har i projektet fra start haft stort fokus på inddragelse af borgere, erhvervsliv og lokalområde, så vi skaber et hus for folket, forankret i lokalsamfundet og med blik for stedets turismepotentialer, så lokale og turister får glæde af hinanden.

Download projektbeskrivelsen via linket nedenfor:

Ønsker du at støtte projektet. Læs mere under sponsorer

Sommerfest på skolen